Little Law visueel

Wat is LITTLE LAW Formule

De stelling van Little LAW is vernoemd naar John Little, die de stelling bedacht in 1961. John Little bedacht de stelling als wacht theorie. Waarbij werd berekend hoe lang een klant moest wachten omdat er nog een andere klant in het proces zat. Denk hierbij bijvoorbeeld bij het afgeven van bagage op het vliegveld. Je kunt niet eerder je koffer afgeven wanneer de passagiers voor jouw de bagage bali heeft verlaten.

Formule van Little law

In het kort de formule van Little law formule kent 3 verschillende variabelen.

Officiële Formule

L = λ  • W

De formule van Little law vertaalt

Deze formule kan vertaalt worden naar de volgende afkortingen.

WIP = TP  • LT

Work in progress = Throughput  • Lead time

Work in progress (WIP)

WIP staat voor “Work in progress”, dat betekend in de formule; het punt dat de een klant of een product het proces in gaat tot het punt dat die er weer uit gaat. Om dat in praktijk te brengen, wanneer een klant een supermarkt inloopt tot de het moment de klant de supermarkt weer uit loopt. Het WIP is in dit geval het aantal klanten dat in de supermarkt is. Als er 55 kanten in de winkel zijn is het WIP dus 55.

Het aantal klanten of producten binnen het start en eindpunt van het proces

Throughput (TP)

TP staat voor “ThrougTP staat voor “Throughput”, dat in de formule betekent; het aantal klanten of producten dat per tijdsblok het proces doorloopt. Omdat in praktijk te brengen pakken we het voorbeeld van de supermarkt er maar weer even bij, Dan is dit het aantal klanten dat per uur of een andere tijdsblok, de supermarkt uit komt lopen en dus het hele proces doorloopt.

Het gemiddeld aantal klanten of producten dat per tijdsblok het proces doorloopt.”

Lead time (LT)

LT staat voor “Lead time”, dat in de formule betekent; De tijd dat een klant of product in het proces zit. Omdat in praktijk te brengen pakken we het voorbeeld van de supermarkt er maar weer even bij. Dan is de lead time de tijd dat de klant de supermarkt binnen stapt. Zijn boodschappen doet, afrekent en de winkel weer uit loopt. Op het moment dat de klant de winkel verlaat stopt de tijd. De totale tijd dat de klant in de supermarkt is geweest is de Lead time.

“De gemiddelde tijd dat een klant of product in het proces zit”

Little Law overzichtelijk afgebeeld

Duizend woorden zeggen meer dan één foto en dat geldt in diDuizend woorden zeggen meer dan één foto en dat geldt in dit geval ook. Daarom hebben we hier de formule visueel uitgebeeld. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor mensen die bijvoorbeeld een winkel doorlopen.

Voorbeeld opgave

De eigenaar van een de boekenwinkel weet dat er gemiddeld zo’n 24 klanten per uur in de winkel zijn. Daarnaast weet de eigenaar dat er gemiddeld per uur zo’n 5 klanten tegelijk in de boekenwinkel zijn. Bereken hoe lang klanten gemiddeld in de boekenwinkel zijn.

Antwoord:

Als eerste vul je de bekende variabelen in;

WIP = 5

TP = 24

LT = ?

Daarna vul je de bekende variable in de formule

WIP = TP  • LT

5 = 24  • LT

Daarna pas je de formule algebraisch aan

5 / 24 = LT

5 / 24 = 0,21 uur

Conclusie

Nu heb je berekend dat de klant gemNu heb je berekend dat de klant gemiddeld 0,21 uur in de boekenwinkel besteed..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *